Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm theo lương, mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN,  KPCĐ, hình thức đóng cụ thể như sau:

 

1.Tỷ lệ các khoản trích Bảo hiểm cụ thể như sau:
Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH Và Công văn 2159/BHXH-BT của BHXH Việt Nam áp dụng từ ngày 1/6/2017:

Các khoản trích theo lương Trích vào Chi phí của DN Trích vào lương của NLĐ Tổng
Bảo hiểm xã hội (BHXH) 17,5 8 25,5%
Bảo hiểm y tế (BHYT) 3 1,5 4,5%
Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 1 1 2%
Tổng 21,5% 10,5% 32%
Kinh phí công đoàn (KPCĐ) 2%   2%

 

Khoản BHXH: 17,5% trích vào DN (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 0,5% vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) và 8% trích vào lương Người lao động (đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)
Như vậy: 
– Tổng cộng hàng tháng DN phải đóng cho Cơ quan BHXH là 32% (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN). (Trong đó trích từ tiền lương của NLĐ là 10,5%)
– Phải đóng cho Liên đoàn lao động Quận, huyện là 2% (KPCĐ) trên quỹ tiền lương hàng tháng của những người tham gia BHXH.
Xem thêm: Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương


  1. Mức tiền lương đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ, BNN:

– Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017: Mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

– Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.
Chi tiết mức lương, các khoản phụ cấp phải đóng BHXH và không phải đóng BHXH xem tại đây:

Mức lương và các khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH
CHÚ Ý 1:
– Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.
Cụ thể:
– Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương cơ sở.
– Riêng BHTN tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

CHÚ Ý 2:
– Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;

– Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

a. Cách xác định mức lương tối thiểu vùng năm 2017:

– Theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017 cụ thể như sau:

Mức lương tối thiểu vùng 2017   Vùng
3.750.000 đồng/tháng vùng I
3.320.000 đồng/tháng vùng II
2.900.000 đồng/tháng vùng III
2.580.000 đồng/tháng vùng IV

Theo quy định trên thì Mức lương đóng BHXH thấp nhất đối với những người đã qua đào tạo, học nghề như sau:

 

Vùng Mức lương cho NLĐ đã qua học nghề
Vùng I = 3.750.000 + (3.750.000 x 7%) = 4.012.500 đồng/tháng
Vùng II = 3.320.000 + (3.320.000 x 7%) = 3.552.400 đồng/tháng
Vùng III = 2.900.000 + (2.900.000 x 7%) = 3.103.000 đồng/tháng
Vùng IV = 2.580.000 + (2.580.000 x 7%) = 2.760.600 đồng/tháng

 

Ví dụKế toán Thiên Ưng đóng tại Vùng 1 (Hà Nội) thi cách xác định mức lương tối thiểu để tham gia BHXH như sau:
– Những người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất thì mức lương tối thiểu tham gia BHXH là: 3.750.000
– Những người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề thì mức lương tối thiểu tham gia BHXH là: 3.750.000 + (3.750.000 x 7%) = 4.012.500.
Chi tiết xem thêm: Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

  1. Mức lương cơ sở năm 2017:

    – Hiện tại là 1.210.000 đồng/tháng. Nhưng từ ngày 1/7/2017 là: 1.300.000 => Như vậy tối đa là: 24.200.000

(Theo Nghị quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội).

 

Xem thêm: Mức lương Cơ sở năm 2017
Lưu ý:
– Trường hợp: Người lao động có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

  1. Thời hạn nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN:

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về cụ thể như sau:

1. Đóng hằng tháng
– Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần
– Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

3. Đóng theo địa bàn
– Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.
– Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó.

Nếu bạn chưa biết làm thủ tục tham gia bảo hiểm như thế nào, thì có thể xem chi tiết tại đây:

Thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm hiểm xã hội

—————————————————-

__________________________________________________

 

ty-le-cac_636336415108522801

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017

Bài Viết Liên Quan