Quy định về thời gian và mức lương thử việc 2017

Quy định về thời gian và mức lương thử việc 2017

Thời gian thử việc có đóng Bảo hiểm xã hội không? Những quy định về thời gian thử việc và mức lương thử việc tối thiểu năm 2017 theo Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13.
Theo điều 26 Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13 quy định:

– Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.
– Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Lưu ý: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

  1. Quy định thời gian thử việc:

Theo điều 27 Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13 quy định:

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

 Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

– Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

– Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

  1. Mức Tiền lương trong thời gian thử việc:

Theo điều 28 Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13 quy định:

– Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

3. Thời gian thử việc có phải đóng Bảo hiểm xã hội không?

Theo điều 4, điều 13, điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH (có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016) quy định đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN gồm:

– Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
– Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);
– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Điều 26, Điều 27 Bộ luật Lao động – Luật số 10/2012/QH13 quy định:

– Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.
– Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc phải có các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này, không bao gồm nội dung về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Như vậy: Thời gian thử việc theo hợp đồng thử việc thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên: Theo Khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao động quy định:

– Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy: Mặc dù không phải tham gia BHXH cho lao động thử việc nhưng Công ty có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương cho NLĐ 1 khoản tiền tương đương với tỷ lệ mức đóng BHXH bắt buộc thuộc phần trách nhiệm của công ty là 22% (bao gồm: BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1%).

Chú ý thêm: Theo điểm 3 Công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH ngày 26/7/2011

3. Đối với người lao động có thời gian thử việc ghi trong HĐLĐ mà HĐLĐ đó thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng BHXH bắt buộc cho cả thời gian thử việc. Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH trong thời gian thử việc là mức tiền lương, tiền công ghi trong HĐLĐ.

Kết luận cuối cùng:
– Nếu thời gian thử việc DN các bạn làm hợp đồng thử việc rõ ràng: Thời gian thử việc, mức lương thử việc…Thì không phải đóng BHXH.
– Nếu thời gian thử việc mà ghi trong HĐLĐ dài hạn hoặc > 3 tháng thì sẽ phải đóng BHXH cho cả thời gian thử việc đó.

– Kết thúc thời gian thử việc phải có quyết định là làm tiếp hay nghỉ việc (Nếu làm tiếp phải ký hợp đồng và phải tham gia BHXH).

 

thoi gian và muc luong thu viec

Quy định về thời gian và mức lương thử việc 2017

Bài Viết Liên Quan