Mức lương cơ sở năm 2017 từ ngày 1/7/2017

Mức lương cơ sở năm 2017 từ ngày 1/7/2017

Mức lương cơ sở năm 2017 đã tăng 1.300.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%), đây là mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng.
Trước đây:
– Mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng (được quy định tại Nghị định 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ).

Hiện tại: 
– Từ ngày 01/5/2016: 
Thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng; riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

(Theo khoản 1 điều 2 Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội)
Từ ngày 1/7/2017: Mức lương cơ sở sẽ là: 1.300.000 đ/ tháng

(Theo Nghị Quyết 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội)
Chú ý: Đó là mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (Không áp dụng cho lao động làm việc trong DN, tổ chức…)

– Các DN, tổ chức … Phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng (Không phải mức lương cơ sở). Chi tiết xem tại đây: Mức lương tối thiểu vùng

Các DN cũng cần chú ý:

1. Trợ cấp thai sản

“Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
– Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
– Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Như vậy: Mức trợ cấp 1 lần: = 2 X 1.210.000 = 2.420.000

Chi tiết xem thêm: Chế độ thai sản 2017

2. Mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở.
– Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa không quá 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy: Mức lương tối đa đóng BHXH, BHTY: = 20 X 1.210.000 = 24.200.000

Chi tiết xem thêm: Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2017
muc luong co so nam 2017

 

Bài Viết Liên Quan