Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên excel mới nhất

Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên excel mới nhất

Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Excel theo Thông tư 133 và 200 mới nhất, Đây có thể coi là mẫu bảng tính lương và trích các khoản theo lương như BHXH, Thuế TNCN, giảm trừ … chi tiết nhất.
– Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), doanh nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu và phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán.
– Hoặc áp dụng theo biểu mẫu ban hành kèm theo phụ lục số 3 Thông tư 200.

(Theo điều 9 Thông tư 200 và điều 10 Thông tư 133)
Như vậy: DN được tự thiết kế Mẫu bảng thanh toán tiền phù hợp với đặc điểm của DN. Và dưới đây Kế toán Thiên Ưng xin chia sẽ Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Excel mới nhất theo Thông tư 200 và 133. Và đây cũng là mẫu bảng tính lương và trích các khoản theo lương như: BHXH, Thuế TNCN, các khoản giảm trừ, các khoản phụ cấp …

Mục đích của Bang thanh toán tiền lương là: Chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.

– Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng. Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ liên quan như: Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành…

– Cuối mỗi tháng căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán tiền lương lập Bảng thanh toán tiền lương chuyển cho kế toán trưởng soát xét xong trình cho giám đốc hoặc người được ủy quyền ký duyệt, chuyển cho kế toán lập phiếu chi và phát lương. Bảng thanh toán tiền lương được lưu tại phòng (ban) kế toán của đơn vị.
– Mỗi lần lĩnh lương, người lao động phải trực tiếp ký vào cột “Ký nhận” hoặc người nhận hộ phải ký thay.

Tải mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Exxcel về tại đây:

TẢI VỀ
Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
– Ngoài ra, khi có những Luật thuế mới các bạn sẽ gửi vào mail mà các bạn đăng ký

– Nếu các bạn không muốn tải theo mẫu trên mà muốn tải theo mẫu của Thông tư 200 hoặc Thông tư 133 thì cũng làm theo trình tự như trên nhé: Để lại mail và gửi vào mail.

– Để có thể làm được bảng thanh toán tiền lương trên Excel thì các bạn phải dựa vào: Thang bảng lương, hợp đồng lao động, bảng chấm công, các khoản trích theo lương, thuế TNCN …

Để hiểu rõ hơn và chi tiết mời các bạn xem thêm:

Cách làm bảng tính lương trên excel

mau bang thanh toan tien luong tren excel(1)

Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên excel mới nhất

Bài Viết Liên Quan