Tin học

 • Lớp học máy tính cơ bản

  Lớp học máy tính cơ bản GIẢM 10% CÁC KHÓA HỌC TIN VĂN PHÒNG STT TÊN MÔN HỌC HỌC PHÍ GHI CHÚ 1 Tin học văn phòng (Word - Excel) 1.500.000      - Không tính số buổi học.      - Đào tạo đến khi thành thạo.      - Thời gian linh … Đọc Thêm

 • Lớp học chỉnh sửa ảnh cơ bản

  Lớp học chỉnh sửa ảnh cơ bản GIẢM 10% CÁC KHÓA HỌC TIN VĂN PHÒNG STT TÊN MÔN HỌC HỌC PHÍ GHI CHÚ 1 Tin học văn phòng (Word - Excel) 1.500.000      - Không tính số buổi học.      - Đào tạo đến khi thành thạo.      - Thời gian linh … Đọc Thêm

 • Lớp học Powerpoint

  Lớp học Powerpoint GIẢM 10% CÁC KHÓA HỌC TIN VĂN PHÒNG STT TÊN MÔN HỌC HỌC PHÍ GHI CHÚ 1 Tin học văn phòng (Word - Excel) 1.500.000      - Không tính số buổi học.      - Đào tạo đến khi thành thạo.      - Thời gian linh … Đọc Thêm

 • Lớp học thiết kế đồ họa cơ bản

  Lớp học thiết kế đồ họa cơ bản GIẢM 10% CÁC KHÓA HỌC TIN VĂN PHÒNG STT TÊN MÔN HỌC HỌC PHÍ GHI CHÚ 1 Tin học văn phòng (Word - Excel) 1.500.000      - Không tính số buổi học.      - Đào tạo đến khi thành thạo.      - Thời gian linh … Đọc Thêm

 • Lớp học Corel cơ bản

  Lớp học Corel cơ bản GIẢM 10% CÁC KHÓA HỌC TIN VĂN PHÒNG STT TÊN MÔN HỌC HỌC PHÍ GHI CHÚ 1 Tin học văn phòng (Word - Excel) 1.500.000      - Không tính số buổi học.      - Đào tạo đến khi thành thạo.      - Thời gian linh … Đọc Thêm

 • Lớp học Photoshop

  Lớp học Photoshop GIẢM 10% CÁC KHÓA HỌC TIN VĂN PHÒNG STT TÊN MÔN HỌC HỌC PHÍ GHI CHÚ 1 Tin học văn phòng (Word - Excel) 1.500.000      - Không tính số buổi học.      - Đào tạo đến khi thành thạo.      - Thời gian linh … Đọc Thêm

 • Lớp học Word Excel

  Lớp học Word Excel GIẢM 10% CÁC KHÓA HỌC TIN VĂN PHÒNG STT TÊN MÔN HỌC HỌC PHÍ GHI CHÚ 1 Tin học văn phòng (Word - Excel) 1.500.000      - Không tính số buổi học.      - Đào tạo đến khi thành thạo.      - Thời gian linh … Đọc Thêm

 • ĐỊA CHỈ HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG TẠI TỪ SƠN BẮC NINH

  ĐỊA CHỈ HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG TẠI TỪ SƠN BẮC NINH GIẢM 10% CÁC KHÓA HỌC TIN VĂN PHÒNG STT TÊN MÔN HỌC HỌC PHÍ GHI CHÚ 1 Tin học văn phòng (Word - Excel) 1.500.000      - Không tính số buổi học.      - Đào tạo đến khi thành thạo.      - Thời gian linh … Đọc Thêm

 • HỌC TIN VĂN PHÒNG TẠI TỪ SƠN BẮC NINH

  HỌC TIN VĂN PHÒNG TẠI TỪ SƠN BẮC NINH GIẢM 10% CÁC KHÓA HỌC TIN VĂN PHÒNG STT TÊN MÔN HỌC HỌC PHÍ GHI CHÚ 1 Tin học văn phòng (Word - Excel) 1.500.000      - Không tính số buổi học.      - Đào tạo đến khi thành thạo.      - Thời gian linh … Đọc Thêm