Tiếng Trung

 • Địa chỉ học tiếng Trung tại Từ Sơn Bắc Ninh

  Địa chỉ học tiếng Trung tại Từ Sơn Bắc Ninh

  Địa chỉ học tiếng Trung tại Từ Sơn Bắc Ninh   Chi tiết các khóa học: 1. Giáo trình Giáo trình Hán ngữ 1 (bộ giáo trình 6 tập) 2. Thời gian học Gồm 24 buổi, mỗi buổi 2 tiết (90 phút) 3 buổi/tuần 2-4-6; 3-5-7 (hoặc sắp xếp theo nhu cầu học viên); Ca 1: Từ 18h00 – 19h30 Ca … Đọc Thêm

 • HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP Ở ĐÂU TẠI TỪ SƠN BẮC NINH

  HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP Ở ĐÂU TẠI TỪ SƠN BẮC NINH

  HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP Ở ĐÂU TẠI TỪ SƠN BẮC NINH Chi tiết các khóa học: 1. Giáo trình Giáo trình Hán ngữ 1 (bộ giáo trình 6 tập) 2. Thời gian học Gồm 24 buổi, mỗi buổi 2 tiết (90 phút) 3 buổi/tuần 2-4-6; 3-5-7 (hoặc sắp xếp theo nhu cầu học viên); Ca 1: Từ 18h00 – 19h30 Ca 2: … Đọc Thêm

 • ĐỊA CHỈ HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TẠI TỪ SƠN BẮC NINH

  ĐỊA CHỈ HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TẠI TỪ SƠN BẮC NINH

  ĐỊA CHỈ HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP TẠI TỪ SƠN BẮC NINH Chi tiết các khóa học: 1. Giáo trình Giáo trình Hán ngữ 1 (bộ giáo trình 6 tập) 2. Thời gian học Gồm 24 buổi, mỗi buổi 2 tiết (90 phút) 3 buổi/tuần 2-4-6; 3-5-7 (hoặc sắp xếp theo nhu cầu học viên); Ca 1: Từ 18h00 – 19h30 Ca … Đọc Thêm

 • LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP CƠ BẢN

  LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP CƠ BẢN

  LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP CƠ BẢN Chi tiết các khóa học: 1. Giáo trình Giáo trình Hán ngữ 1 (bộ giáo trình 6 tập) 2. Thời gian học Gồm 24 buổi, mỗi buổi 2 tiết (90 phút) 3 buổi/tuần 2-4-6; 3-5-7 (hoặc sắp xếp theo nhu cầu học viên); Ca 1: Từ 18h00 – 19h30 Ca 2: Từ 19h30 – 21h00 3. … Đọc Thêm