Thuế môn bài – các thuế khác

  • CÁC BẬC THUẾ MÔN BÀI

    Các bậc thuế môn bài mới nhất năm 2016 Các bậc thuế môn bài năm 2016 mới nhất theo Thông tư số 42/2003/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định về mức thuế môn bài cho cá nhân, hộ kinh doanh và đối với Doanh nghiệp.   Mức thuế môn bài áp dụng đến ngày 31/12/2016:   I. Mức thuế môn bài của cá … Đọc Thêm