Kế toán kho

 • Hướng dẫn cách hạch toán hóa đơn về trước hàng về sau

  Hướng dẫn cách hạch toán hóa đơn về trước hàng về sau

  Hướng dẫn cách hạch toán hóa đơn về trước hàng về sau Khi hóa đơn về trước nhưng hàng chưa về thì hạch toán như thế nào? Công ty kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán hóa đơn về trước hàng về sau: Mô tả nghiệp vụ: - Trường hợp cuối kỳ kế toán, công ty đã nhận … Đọc Thêm

 • Điều kiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, công trình xây dựng

  Điều kiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, công trình xây dựng

  Điều kiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, công trình xây dựng Quy định về trích lập trích lập các khoản dự phòng như: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp, tổn thất các khoản đầu tư chính theo Thông tư 228/2009/TT-BTC. Theo … Đọc Thêm

 • Cách xử lý khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, NVL, CCDC, thành phẩm

  Cách xử lý khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, NVL, CCDC, thành phẩm

  Cách xử lý khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, NVL, CCDC, thành phẩm Khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, thành phẩm thì xử lý thế nào? Công ty kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán khi kiểm kê phát … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán nhập kho thành phẩm

  Cách hạch toán nhập kho thành phẩm

  Cách hạch toán nhập kho thành phẩm Khi nhập kho thành phẩm do đơn vị sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công, chế biến thì hạch toán như thế nào? Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán nhập kho thành phẩm: Mô tả nghiệp vụ - Đối với những vật tư, hàng hóa, thành phầm do đơn … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán hàng thiếu – thừa chờ xử lý

  Cách hạch toán hàng thiếu – thừa chờ xử lý

  Cách hạch toán hàng thiếu – thừa chờ xử lý Hàng hóa thừa – thiếu chờ xử lý phải hạch toán như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán trẻ. Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán hàng thiếu – thừa chờ xử lý khi mua hàng theo từng trường hợp … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo TT 133 và TT 200

  Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo TT 133 và TT 200

   Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo TT 133 và TT 200 Ở phần trước kế toán Thu Ngân đã hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng tiêu dùng nội bộ, bài viết này các bạn sẽ được hướng dẫn cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo Thông tư 133 và Thông tư 200: Chú ý: Theo khoản 2 điều 3 Thông tư … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng

  Cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng

  Cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng Hàng năm khoản chi phí: Hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng khách hàng, đối tác, công nhân viên ...chiếm 1 tỷ lệ không hề nhỏ trong Doanh nghiệp. Bài viết này Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách xử lý và hạch toán hàng cho biếu tặng công nhân … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133 Điều kiện, nguyên tắc và cách hạch toán trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho như thế nào? Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo Thông tư 200 và 133 cụ thể như sau: Điều kiện trích … Đọc Thêm

 • Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo TT 133 và 200

  Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo TT 133 và 200

  Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo TT 133 và 200 Hàng tồn kho là gì? Hướng dẫn cách tính giá trị hàng tồn kho theo các phương pháp khác nhau như: Phương pháp bình quân gia quyền, thực tế đích danh, nhập trước, xuất trước, nhập sau xuất trước... theo Thông tư 133 và 200. Theo điều 22 … Đọc Thêm

 • Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL – thành phẩm

  Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL – thành phẩm

  Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL - thành phẩm Cách tính giá hàng nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm … như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới đi làm. Công ty kế toán Thu Ngân xin chia sẻ các phương pháp tính giá hàng nhập kho: Công thức tính giá hàng nhập kho cụ … Đọc Thêm

 • Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL – thành phẩm

  Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL – thành phẩm

  Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL - thành phẩm Cách tính giá hàng nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm … như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới đi làm. Công ty kế toán Thu Ngân xin chia sẻ các phương pháp tính giá hàng nhập kho: Công thức tính giá hàng nhập kho cụ … Đọc Thêm

 • CÁCH TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  CÁCH TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng mới nhất bao gồm tính thuế GTGT hàng trong nước, hàng nhập khẩu, hàng cho - biếu - tặng, trả thay lương, nội bộ I/ Hướng dẫn cách tính thuế giá trị gia tăng hàng trong nước 1.Cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.         - Phương pháp … Đọc Thêm