Kế toán

 • Cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ theo TT 200 và 133 Hướng dẫn cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ, hàng bán bị trả lại, hàng chiết khấu thương mại nhận được, giảm giá hàng bán. trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho…theo Thông tư 200 và 133. Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán: Không có … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133 Chiết khấu thanh toán có phải xuất hóa đơn không? Hạch toán như thế nào? Bài viết này Công ty kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thanh toán với cả 2 trường hợp là chiết khấu cho khách hàng và được hưởng. Cách hạch toán … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133 Chiết khấu thanh toán có phải xuất hóa đơn không? Hạch toán như thế nào? Bài viết này Công ty kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thanh toán với cả 2 trường hợp là chiết khấu cho khách hàng và được hưởng. Cách hạch toán … Đọc Thêm

 • Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2017 mới nhất

  Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2017 mới nhất

  Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2017 mới nhất Điều kiện hoàn thuế TNCN: - Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, … Đọc Thêm

 • Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2017

  Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2017

  Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân năm 2017 Để được giảm giảm trừ gia cảnh thì người nộp thuế phải phải có MST cá nhân.   Thời hạn đăng ký MST cá nhân cho nhân viên: VD: DN bạn dự định nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016 vào ngày 31/3/2017 -> Như vậy hạn nộp hồ sơ … Đọc Thêm

 • Quy định ủy quyền Quyết toán thuế TNCN 2016

  Quy định ủy quyền Quyết toán thuế TNCN 2016

  Quy định ủy quyền Quyết toán thuế TNCN 2016     Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho TCTTN QTT thay trong các trường hợp sau: +. Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một TCTTN và thực tế đang làm việc tại đó … Đọc Thêm

 • Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016

  Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016

  Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016 Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016, các đối tượng phải – không phải quyết toán thuế TNCN, cách tính thuế TNCN cả năm, thủ tục hồ sơ quyết toán thuế TNCN Nhìn chung tài liệu Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2016 của Tổng cục thuế không thay đổi nhiều … Đọc Thêm

 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Hồ sơ mua – Báo cáo sử dụng

  Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Hồ sơ mua – Báo cáo sử dụng

  Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Hồ sơ mua - Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN được sử dụng khi nào? Theo khoản 2 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: “a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế … Đọc Thêm

 • Cách xử lý khi lập sai chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  Cách xử lý khi lập sai chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  Cách xử lý khi lập sai chứng từ khấu trừ thuế TNCN Nếu chứng từ khấu trừ thuế TNCN lập sai xử lý như sau: a, Nếu chưa giao cho người nộp thuế thì: + Gạch chéo để hủy và lưu lại (tất cả các liên) b, Nếu đã giao cho người nộp thuế thì: + Lập biên bản ghi rõ nội dung sai, số, ngày chứng từ khấu … Đọc Thêm

 • Cách tính thuế – Quyết toán thuế TNCN có 2 nguồn thu nhập

  Cách tính thuế – Quyết toán thuế TNCN có 2 nguồn thu nhập

  Cách tính thuế - Quyết toán thuế TNCN có 2 nguồn thu nhập I/ Cách tính thuế thu nhập cá nhân có nhiều nguồn thu nhập: - Cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi và ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tính thuế TNCN theo Biểu thuế lũy tiến từng phần. - Cá nhân có thu nhập nhiều nơi trong đó có nơi … Đọc Thêm

 • Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET

  Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo lương NET

    Lương NET là lương thuần, lương sau thuế hay còn gọi là thu nhập thực nhận không bao gồm thuế TNCN, BHXH, BHYT…DN phải chịu toàn bộ những chí phí thuế TNCN, BHXH, BHYT đó và nộp thay cho người lao động. Trước khi tính thuế TNCN theo lương NET bạn phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế … Đọc Thêm

 • Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ

  Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ

  Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc - DN trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu(2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo … Đọc Thêm

 • Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN

  Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN

  Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN   - Sau khi đăng nhập vào phần mềm HTKK - > Chọn “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” - > Chọn “05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán của tổ chức, CN (TT92/2015)” (Đây là tờ khai dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập … Đọc Thêm

 • Cách kê khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng

  Cách kê khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng

  Cách kê khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng Trước khi kê khai thuế TNCN cho nhân viên các bạn phải xác định xem DN thuộc đối tượng kê khai thuế TNCN theo tháng hay theo quý và phải tính số thuế TNCN phải nộp cho từng nhân viên. Cách xác định kê khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý: - … Đọc Thêm

 • Cách kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2016

  Cách kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2016

  Cách kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2016 Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN:1. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập - Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán … Đọc Thêm

 • Trang 4 of 7« First...23456...Last »