Kế toán bán hàng

 • Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi

  Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi

  Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi Theo mục 2 Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC quy định về chương trình khuyến mãi cũng như thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi cụ thể như sau: Các hình thức khuyến mại phải được thông báo bằng văn bản đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến … Đọc Thêm

 • Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo TT 133 và 200

  Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo TT 133 và 200

  Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo TT 133 và 200 Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách…Công ty Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán hàng bán … Đọc Thêm

 • Cách viết hoá đơn, kê khai và hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá

  Cách viết hoá đơn, kê khai và hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá

  Cách viết hoá đơn, kê khai và hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá Hướng dẫn cách viết hoá đơn hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, cách kê khai thuế và cách hạch toán hoa hồng đại lý được hưởng, hàng gửi đại lý bán theo đúng quy định hiện … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

  Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

  Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau Hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán đang gặp phải. Bài viết này Công ty Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau, chi tiết và cụ thể: Chú ý: Để chứng mình được việc là … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền

  Cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền

  Cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền Hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo Thông tư 133 và 200. Cách hạch toán hàng được nhận khuyến mãi. Quy định về hàng khuyến mãi, quảng cáo ... I) Quy định về … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp

  Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp

  Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp TSCĐ, Hàng mua – bán trả chậm, trả góp hạch toán như thế nào? Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán hàng mua – bán trả góp, trả chậm theo Thông tư 200 và Thông tư 133 Cách hạch toán mua hànghóa, TSCĐ trả góp, trả chậm: - Khi mua hàng hóa, vật … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

  Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

  Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho Mua hàng bán ngay không nhập kho hạch toán như thế nào? Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho, mua hàng bán ngay giao tay ba theo Thông tư 200 và 133. Ngoài thực tế các công ty thương mại thường xuyên phát sinh việc mua … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ theo TT 200 và 133 Hướng dẫn cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ, hàng bán bị trả lại, hàng chiết khấu thương mại nhận được, giảm giá hàng bán. trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho…theo Thông tư 200 và 133. Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán: Không có … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133 Chiết khấu thanh toán có phải xuất hóa đơn không? Hạch toán như thế nào? Bài viết này Công ty kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thanh toán với cả 2 trường hợp là chiết khấu cho khách hàng và được hưởng. Cách hạch toán … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133 Chiết khấu thanh toán có phải xuất hóa đơn không? Hạch toán như thế nào? Bài viết này Công ty kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thanh toán với cả 2 trường hợp là chiết khấu cho khách hàng và được hưởng. Cách hạch toán … Đọc Thêm