Hỏi đáp kế toán

  • Địa chỉ học Kế toán thuế Kế toán tổng hợp tại Từ Sơn Bắc Ninh

    Địa chỉ học Kế toán thuế Kế toán tổng hợp tại Từ Sơn Bắc Ninh

    Địa chỉ học Kế toán thuế Kế toán tổng hợp tại Từ Sơn Bắc Ninh   Miễn phí 100% Phần mềm kế toán Excel trị giá 1.500.000đ Tài liệu – hóa đơn – chứng từ Thông tin chi tiết về học phí: Stt Tên khóa học Thời gian học    Học phí    Khóa 1 Khóa học thực hành kế toán tổng hợp (Dành cho đối … Đọc Thêm

  • Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016

    Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016

    Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 mẫu 03/TNDN     Các văn bản pháp luật về thuế TNDN năm 2016: - Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013. - Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 - Nghị định Số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 - Thông tư Số 78/2014/TT-BTC … Đọc Thêm