Học kế toán

 • Địa chỉ học Kế toán thuế Kế toán tổng hợp tại Từ Sơn Bắc Ninh

  Địa chỉ học Kế toán thuế Kế toán tổng hợp tại Từ Sơn Bắc Ninh

  Địa chỉ học Kế toán thuế Kế toán tổng hợp tại Từ Sơn Bắc Ninh   Miễn phí 100% Phần mềm kế toán Excel trị giá 1.500.000đ Tài liệu – hóa đơn – chứng từ Thông tin chi tiết về học phí: Stt Tên khóa học Thời gian học    Học phí    Khóa 1 Khóa học thực hành kế toán tổng hợp (Dành cho đối … Đọc Thêm

 • Kế toán thuế

  Kế toán thuế

  Kế toán thuế GIẢM TỐI ĐA 40% CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN CÁN BỘ LỚP SINH VIÊN ĐỐI TƯỢNG KHÁC 40% 30% 20% Ngoài phần giảm giá trên các bạn còn nhận được nhiều quà tặng khác như: Miễn phí 100% Phần mềm kế toán Excel trị giá 1.500.000đ Tài liệu – hóa đơn – chứng từ Thông tin chi tiết … Đọc Thêm

 • Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016

  Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016

  Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 mẫu 03/TNDN     Các văn bản pháp luật về thuế TNDN năm 2016: - Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013. - Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 - Nghị định Số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 - Thông tư Số 78/2014/TT-BTC … Đọc Thêm

 • HỌC KẾ TOÁN Ở ĐÂU TỐT TẠI BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN Ở ĐÂU TỐT TẠI BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN Ở ĐÂU TỐT TẠI BẮC NINH   KẾ TOÁN THU NGÂN Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh SĐT: 0241.3747.789  –   08.5353.8686 MST: 2300853267 Website: … Đọc Thêm

 • HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH

  HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH

  HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THU NGÂN Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh SĐT: 0241.3747.789  –   08.5353.8686 MST: 2300853267 Website: ketoantinhocngoaingu.com Email: congtythungan2006@gmail.com     … Đọc Thêm

 • HỌC KẾ TOÁN UY TÍN TẠI TỪ SƠN BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN UY TÍN TẠI TỪ SƠN BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN UY TÍN TẠI TỪ SƠN BẮC NINH   KẾ TOÁN THU NGÂN Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh SĐT: 0241.3747.789  –   08.5353.8686 MST: 2300853267 Website: … Đọc Thêm

 • HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TẠI BẮC NINH

  HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TẠI BẮC NINH

  HỌC CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TẠI BẮC NINH KẾ TOÁN THU NGÂN Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh SĐT: 0241.3747.789  –   08.5353.8686 MST: 2300853267 Website: ketoantinhocngoaingu.com Email: congtythungan2006@gmail.com … Đọc Thêm

 • HỌC KẾ TOÁN CẤP TỐC TẠI BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN CẤP TỐC TẠI BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN CẤP TỐC TẠI BẮC NINH KẾ TOÁN THU NGÂN Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh SĐT: 0241.3747.789  –   08.5353.8686 MST: 2300853267 Website: ketoantinhocngoaingu.com Email: congtythungan2006@gmail.com … Đọc Thêm

 • HỌC KẾ TOÁN NGẮN HẠN TẠI BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN NGẮN HẠN TẠI BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN NGẮN HẠN TẠI BẮC NINH KẾ TOÁN THU NGÂN Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh SĐT: 0241.3747.789  –   08.5353.8686 MST: 2300853267 Website: ketoantinhocngoaingu.com Email: congtythungan2006@gmail.com … Đọc Thêm

 • HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ TẠI BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ TẠI BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ TẠI BẮC NINH   KẾ TOÁN THU NGÂN Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh SĐT: 0241.3747.789  –   08.5353.8686 MST: 2300853267 Website: ketoantinhocngoaingu.com Email: congtythungan2006@gmail.com … Đọc Thêm

 • HỌC KẾ TOÁN TẠI BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN TẠI BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN TẠI BẮC NINH   KẾ TOÁN THU NGÂN Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh SĐT: 0241.3747.789  –   08.5353.8686 MST: 2300853267 Website: ketoantinhocngoaingu.com Email: congtythungan2006@gmail.com … Đọc Thêm

 • HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI BẮC NINH   KẾ TOÁN THU NGÂN Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh SĐT: 0241.3747.789  –   08.5353.8686 MST: 2300853267 Website: ketoantinhocngoaingu.com Email: congtythungan2006@gmail.com … Đọc Thêm

 • HỌC KẾ TOÁN THUẾ TẠI BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN THUẾ TẠI BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN THUẾ TẠI BẮC NINH   KẾ TOÁN THU NGÂN Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh SĐT: 0241.3747.789  –   08.5353.8686 MST: 2300853267 Website: ketoantinhocngoaingu.com Email: congtythungan2006@gmail.com … Đọc Thêm

 • HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI BẮC NINH

  HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ TẠI BẮC NINH   KẾ TOÁN THU NGÂN Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh SĐT: 0241.3747.789  –   08.5353.8686 MST: 2300853267 Website: … Đọc Thêm