Kế toán tổng hợp

 • Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

  Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

  Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho Mua hàng bán ngay không nhập kho hạch toán như thế nào? Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho, mua hàng bán ngay giao tay ba theo Thông tư 200 và 133. Ngoài thực tế các công ty thương mại thường xuyên phát sinh việc mua … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ theo TT 200 và 133 Hướng dẫn cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ, hàng bán bị trả lại, hàng chiết khấu thương mại nhận được, giảm giá hàng bán. trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho…theo Thông tư 200 và 133. Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán: Không có … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133 Chiết khấu thanh toán có phải xuất hóa đơn không? Hạch toán như thế nào? Bài viết này Công ty kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thanh toán với cả 2 trường hợp là chiết khấu cho khách hàng và được hưởng. Cách hạch toán … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 và 133 Chiết khấu thanh toán có phải xuất hóa đơn không? Hạch toán như thế nào? Bài viết này Công ty kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thanh toán với cả 2 trường hợp là chiết khấu cho khách hàng và được hưởng. Cách hạch toán … Đọc Thêm

 • SỰ KHÁC NHAU GIỮA HÓA ĐƠN GTGT VÀ HÓA ĐƠN TRỰC TIẾP

  Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT Hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng khác nhau như thế nào? Cách phân biệt hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT – Cách kê khai thuế hóa đơn bán hàng, GTGT theo đúng quy định về hóa đơn mới nhất hiện hành.   Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư … Đọc Thêm

 • Trang 4 of 41234