Kế toán tổng hợp

 • Cách xử lý khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, NVL, CCDC, thành phẩm

  Cách xử lý khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, NVL, CCDC, thành phẩm

  Cách xử lý khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, NVL, CCDC, thành phẩm Khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, thành phẩm thì xử lý thế nào? Công ty kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán khi kiểm kê phát … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán nhập kho thành phẩm

  Cách hạch toán nhập kho thành phẩm

  Cách hạch toán nhập kho thành phẩm Khi nhập kho thành phẩm do đơn vị sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công, chế biến thì hạch toán như thế nào? Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán nhập kho thành phẩm: Mô tả nghiệp vụ - Đối với những vật tư, hàng hóa, thành phầm do đơn … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán hàng thiếu – thừa chờ xử lý

  Cách hạch toán hàng thiếu – thừa chờ xử lý

  Cách hạch toán hàng thiếu – thừa chờ xử lý Hàng hóa thừa – thiếu chờ xử lý phải hạch toán như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán trẻ. Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán hàng thiếu – thừa chờ xử lý khi mua hàng theo từng trường hợp … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo TT 133 và TT 200

  Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo TT 133 và TT 200

   Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo TT 133 và TT 200 Ở phần trước kế toán Thu Ngân đã hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng tiêu dùng nội bộ, bài viết này các bạn sẽ được hướng dẫn cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo Thông tư 133 và Thông tư 200: Chú ý: Theo khoản 2 điều 3 Thông tư … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng

  Cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng

  Cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng Hàng năm khoản chi phí: Hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng khách hàng, đối tác, công nhân viên ...chiếm 1 tỷ lệ không hề nhỏ trong Doanh nghiệp. Bài viết này Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách xử lý và hạch toán hàng cho biếu tặng công nhân … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133

  Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo TT 200 và 133 Điều kiện, nguyên tắc và cách hạch toán trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho như thế nào? Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo Thông tư 200 và 133 cụ thể như sau: Điều kiện trích … Đọc Thêm

 • Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo TT 133 và 200

  Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo TT 133 và 200

  Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo TT 133 và 200 Hàng tồn kho là gì? Hướng dẫn cách tính giá trị hàng tồn kho theo các phương pháp khác nhau như: Phương pháp bình quân gia quyền, thực tế đích danh, nhập trước, xuất trước, nhập sau xuất trước... theo Thông tư 133 và 200. Theo điều 22 … Đọc Thêm

 • Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL – thành phẩm

  Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL – thành phẩm

  Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL - thành phẩm Cách tính giá hàng nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm … như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới đi làm. Công ty kế toán Thu Ngân xin chia sẻ các phương pháp tính giá hàng nhập kho: Công thức tính giá hàng nhập kho cụ … Đọc Thêm

 • Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL – thành phẩm

  Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL – thành phẩm

  Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL - thành phẩm Cách tính giá hàng nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm … như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới đi làm. Công ty kế toán Thu Ngân xin chia sẻ các phương pháp tính giá hàng nhập kho: Công thức tính giá hàng nhập kho cụ … Đọc Thêm

 • Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi

  Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi

  Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi Theo mục 2 Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC quy định về chương trình khuyến mãi cũng như thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi cụ thể như sau: Các hình thức khuyến mại phải được thông báo bằng văn bản đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến … Đọc Thêm

 • Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo TT 133 và 200

  Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo TT 133 và 200

  Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo TT 133 và 200 Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách…Công ty Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán hàng bán … Đọc Thêm

 • Cách viết hoá đơn, kê khai và hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá

  Cách viết hoá đơn, kê khai và hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá

  Cách viết hoá đơn, kê khai và hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá Hướng dẫn cách viết hoá đơn hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, cách kê khai thuế và cách hạch toán hoa hồng đại lý được hưởng, hàng gửi đại lý bán theo đúng quy định hiện … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

  Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

  Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau Hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán đang gặp phải. Bài viết này Công ty Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau, chi tiết và cụ thể: Chú ý: Để chứng mình được việc là … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền

  Cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền

  Cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền Hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo Thông tư 133 và 200. Cách hạch toán hàng được nhận khuyến mãi. Quy định về hàng khuyến mãi, quảng cáo ... I) Quy định về … Đọc Thêm

 • Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp

  Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp

  Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp TSCĐ, Hàng mua – bán trả chậm, trả góp hạch toán như thế nào? Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán hàng mua – bán trả góp, trả chậm theo Thông tư 200 và Thông tư 133 Cách hạch toán mua hànghóa, TSCĐ trả góp, trả chậm: - Khi mua hàng hóa, vật … Đọc Thêm

 • Trang 3 of 41234