Cách hạch toán nhập kho thành phẩm

Cách hạch toán nhập kho thành phẩm

Khi nhập kho thành phẩm do đơn vị sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công, chế biến thì hạch toán như thế nào? Kế toán Thu Ngân xin hướng dẫn cách hạch toán nhập kho thành phẩm:
Mô tả nghiệp vụ
– Đối với những vật tư, hàng hóa, thành phầm do đơn vị tự sản xuất hoặc thuê gia công ngoài, sau khi hoàn thiện sẽ được mang về nhập kho.
– Kế toán kho lập Phiếu nhập kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
– Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
– Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

1. Khi xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi gia công, chế biến:
Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang
Có TK 152, 155, 156…

2. Khi nhập kho thành phẩm, Căn cứ vào phiếu nhập kho:
Nợ TK 152, 155, 156… (Giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhập kho)
Có TK 154 :  Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

3. Khi phát sinh chi phí thuê ngoài gia công, chế biến:
Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
Có các TK 111, 112, 131, 141,. . .

Ví dụ: Ngày 20/05/2017, Công ty kế toán Thiên Ưng nhập kho lô áo sơ mi thuê gia công bên ngoài:
– Áo sơ mi Nam, số lượng 200, đơn giá 400.000đ
– Áo sơ mi Nữ, số lượng 200, đơn giá 440.000đ
Sau khi nhận hàng công ty làm thủ tục nhập kho số hàng đã mua trên, đồng thời thanh toán ngay tiền hàng bằng tiền gửi ngân hàng.

Cách hạch toán nhập kho thành phẩm:

– Căn cứ vào phiếu nhập kho:
Nợ TK 155 : (200 x 400.000 + (200 x 440.000) = 168.000.000
Có TK 154 :  168.000.000

– Căn cứ vào ủy nhiệm chi, giấy báo nợ:
Nợ TK 154 : 168.000.000
Có các TK  112 : 168.000.000

Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán!

hach toan nhap kho thanh pham

Cách hạch toán nhập kho thành phẩm

Bài Viết Liên Quan