Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL – thành phẩm

Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL – thành phẩm

Cách tính giá hàng nhập kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm … như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán mới đi làm. Công ty kế toán Thu Ngân xin chia sẻ các phương pháp tính giá hàng nhập kho:
Công thức tính giá hàng nhập kho cụ thể như sau:

Giá nhập kho  =  Giá trị hàng hóa  +  Chi phí liên quan

Chú ý: Giá nhập kho được tính theo giá thực tế hay còn gọi là giá gốc.

+ Những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Thì giá gốc không bao gồm thuế GTGT.
+ Những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (Hóa đơn bán hàng thông thường): Thì giá gốc bao gồm cả thuế GTGT.

Sau đây Công ty kế toán Thu Ngân sẽ đưa ra các trường hợp cụ thể như sau:

1. Cách tính giá nhập kho hàng hóa, Công cụ dụng cụ, Nguyên vật liệu mua trong nước:

Giá nhập kho  =  Giá trị trên hoá đơn  +  Chi phí liên quan  –  Các khoản giảm giá (nếu có).
  1. Cách tính giá nhập kho hàng nhập khẩu:
Giá nhập kho  =  Giá hàng mua  +  Thuế nhập khẩu + Thuế TTĐB (nếu có)  +  Chi phí mua liên quan  – Các khoản giảm giá (nếu có)

Chú ý: Giá hàng mua được xác định theo từng trường hợp cụ thể như sau:

+) Nếu thanh toán 1 lần trước khi nhận hàng:
– Giá hàng mua = Tính theo tỷ giá ngày thanh toán (Theo tỷ giá Ngân hàng mà DN mở TK giao dịch)

+ Nếu thanh toán 1 lần sau khi nhận hàng:
– Trường hợp này thì sẽ có 2 tỷ giá là: Tỷ giá ngày hàng về và tỷ giá ngày thanh toán, cụ thể như sau:

-> Giá mua ngày hàng về = Tính theo tỷ giá ngày hôm đó (Theo tỷ giá Ngân hàng mà DN mở TK giao dịch)
-> Ngày thanh toán = Tính theo tỷ giá ngày thanh toán (Theo tỷ giá Ngân hàng mà DN mở TK giao dịch).
– Khoản chênh lệch tỷ giá: Nếu lãi thì cho vào 515. Nếu lỗ thì cho vào 635.

+ Nếu thanh toán nhiều lần trước và sau khi nhận hàng:
– Trường hợp này sẽ có nhiều tỷ giá từng ngày giao dịch và nhận hàng, cụ thể như sau:

-> Ngày thanh toán trước: Lây theo tỷ giá ngày thanh toán
-> Ngày hàng về: Lấy theo tỷ giá ngày hàng về
-> Ngày thanh toán nốt: Lấy theo tỷ giá ngày thanh toán nốt.
(Tất cả đều theo Tỷ giá của Ngân hàng mà DN mở TK giao dịch. Không lấy tỷ giá trên tờ khai hải quan)

– Khoản chênh lệch tỷ giá: Nếu lãi thì cho vào 515. Nếu lỗ thì cho vào 635.

+ Chi phí liên quan như: (vận tải, bốc dỡ, lưu kho, chi phí mở thủ tục hải quan…)

Ví dụ chi tiết các bạn xem tại đây nhé:
Cách hạch toán hàng nhập khẩu

  1. Cách tính giá nhập kho thành phẩm:– Đối với hàng hóa do DN tự sản xuất:

Giá nhập = Là giá thực tế sản xuất (giá thành công xưởng)
– Đối với hàng hóa do thuê ngoài gia công chế biến:

Giá nhập = Giá hàng xuất đi gia công + Chi phí gia công, chế biến + Chi phí liên quan

 

Chúc các bạn thành công!

cach tinh gia hang nhap kho

Bài Viết Liên Quan