Các kỹ năng cần thiết cần cho Quảng cáo Facebook

Các kỹ năng cần thiết cần cho Quảng cáo Facebook

  1. Hiểu rõ thế mạnh của sản phẩm
  2. Hiểu rõ khách hàng mục tiêu

– Độ tuổi

– Nơi sống

– Thói quen

– Sở thích

  1. Biết làm nội dung sáng tạo
  2. Biết xử lý hình ảnh:

Biết sử dụng máy tính cơ bản như Word, Powerpoint…

Biết sử dụng các công cụ xử lý hình ảnh như Photoshop, Corel…

  1. Biết xử lý Video

KẾ TOÁN THU NGÂN

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Đào Tạo Thu Ngân

ĐC: Phố Mới – Tiêu Sơn – Tương Giang – Từ Sơn – Bắc Ninh

SĐT: 0222.3747.789  –   08.5353.8686

MST: 2300853267

Website: ketoantinhocngoaingu.com

Email: congtythungan2006@gmail.com

Bài Viết Liên Quan